Urządzenia korygujące oraz wspomagające słyszenie dla osób z niedosłuchem

Najbardziej popularnym urządzeniem korygującym niedosłuch jest aparat słuchowy, za pomocą którego można „polepszyć” odbiór dźwięków znakomitej większości pacjentów. Należy jednak pamiętać, że nawet najlepszy aparat słuchowy jest protezą słuchu, która nigdy nie przywróci całkowicie normalnego słyszenia. Oprócz tego, osoby niedoświadczone w użytkowaniu aparatów słuchowych muszą się przygotować na pewien okres rehabilitacji i adaptacji (przyzwyczajania się) do aparatu. Aparat zazwyczaj dopasowywany jest stopniowo, tzn. na poszczególnych wizytach w punkcie protetycznym omawiane są różne aspekty działania aparatu, a następnie protetyk słuchu modyfikuje jego działanie tak, aby dopasować go do oczekiwań i warunków akustycznych, w których przebywa pacjent. .

Na rynku dostępnych jest szereg modeli aparatów słuchowych: od najprostszych, do najbardziej złożonych. Dobór modelu aparatu słuchowego uwarunkowany jest wieloma czynnikami, takimi jak: stopień i rodzaj niedosłuchu, anatomia ucha, styl życia pacjenta, jego doświadczenia oraz wymagania względem protezy słuchowej.

Oprócz, korygujących słyszenie, aparatów słuchowych, dostępne są również otwiera nowe oknaUrządzenia Wspomagające Słyszenie . Systemy te mogą, ale nie muszą, współpracować z aparatami słuchowymi. Skontaktuj się z najbliższą poradnią audiologiczną, albo pracownią protetyki słuchu, aby dowiedzieć się, czy potrzebujesz urządzeń wspomagających słyszenie, a jeśli tak – to jakich, oraz jakie korzyści mogą wynikać ze stosowania tych systemów.

Oprócz tego, wiele “standardowych” urządzeń dostępnych na rynku posiada funkcje wspomagające słyszenie osób ubytkiem słuchu, np. TV lub telefony. Jeśli kupujesz nowy np. model telefonu, zapytaj sprzedawcę, czy posiada on opcje przydane dla osoby z niedosłuchem.

Pamiętaj, że dobór aparatu słuchowego oraz innych urządzeń wspomagających słyszenie powinien być poprzedzony szczegółową diagnostyką audiologiczną. Specjaliści z najbliższej poradni audiologicznej lub pracowni protetyki słuchu udzielą Tobie wyczerpujących informacji nt. możliwości zaprotezowana Twojego słuchu.

Proponujemy Tobie udział w krótkim otwiera nowe oknaquizie, który umożliwi Tobie identyfikację najistotniejszych problemów ze słuchem.

Powrót do menu