Decybele (dB)

Decybel (dB) jest powszechnie stosowaną jednostką, za pomocą której porównywane są poziomy dźwięków. Im większa wartość wyrażona dB, tym większy poziom sygnału, a więc większa jego głośność. W decybelach (dB HL) określa się również ubytek słuchu – im więcej dB HL, tym większy niedosłuch.

Poniżej przestawiono poziomu ciśnienia akustycznego, które charakteryzują poszczególne źródła dźwięku: 

Silnik odrzutowy- 150dB

Koncert rockowy - 110dB

Przenośne urządzenia audio dla maksymalnego ustawienia głośności - 105dB

Motocykl - 95dB

Kosiarka - 90dB

Głośny hałas uliczny - 85dB

Rozmowa - 60dB

Lodówka - 40dB

Szept- 30dB

Próg słyszenia dla osoby ze zdrowym słuchem - 0dB