Ubytki słuchu

Bazując na wynikach badań audiologicznych specjalista audiolog lub protetyk słuchu może dokonać precyzyjnej diagnostyki Twojego ubytku słuchu. Diagnozie najczęściej podlegają: typ niedosłuchu (aby dowiedzieć się więcej otwiera nowe oknakliknij tutaj ), głębokość oraz ‘kształt’ .

 

Głębokość ubytku słuchu

Głębokość niedosłuchu, zwana również stopniem ubytku słuchu, jest mierzona za pomocą otwiera nowe oknaaudiometru, najczęściej z krokiem 5 dB. otwiera nowe oknaKliknij tutaj aby dowiedzieć się więcej nt. jednostki, jaką jest decybel (dB).

Najcichszy dźwięk, jaki jest w stanie usłyszeń osoba badana jest porównywany do średniej najcichszych dźwięków, które słyszą osoby z nieuszkodzonym słuchem. Im wynik badania bardziej odbiega od średniej dla osób ze zdrowym słuchem, tym większy ubytek słuchu. Stopnie ubytku słuchu przestawiają się następująco:

Zakres normalny – progi słyszenia nie przekraczają 24 dB HL

Mały ubytek słuchu – progi słyszenia zawierają się w zakresie od 25 do 39 dB HL

Średni ubytek słuchu - progi słyszenia zawierają się w zakresie od 40 do 69 dB HL

Duży niedosłuch - progi słyszenia zawierają się w zakresie od 70 do 94 dB HL

Głęboki niedosłuch graniczący z głuchotą – progi słyszenia wynoszą 95 dB HL lub więcej

Wartość progu słyszenia zależy od częstotliwości (wysokości) prezentowanego sygnału


Kształt audiogramu

Kształt audiogramu może sugerować rodzaj ubytku słuchu. Jest to związane z naturą niedosłuchu, uwzględniającą częstotliwości, dla których on występuje. U osoby, dla której słuch funkcjonuje nieprawidłowo tylko w zakresie wysokich częstotliwości, mówi się o ubytku wysokotonowym. Jeśli ubytek dotyczy niskich częstotliwości, określa się go mianem niskotonowego. Można też spotkać audiogramy „płaskie”, co oznacza, że ubytek dla każdej z częstotliwości jest podobny, zarówno w zakresie niskich jak i wysokich tonów.

Inne określenia opisujące ubytkek słuchu:

Poniżej zamieszczono terminy, za pomocą których charakteryzuje się ubytki słuchu:

  • Obuuszny – ubytek słuchu w obu uszach / Jednouszny- ubytek słuchy tylko w jednym uchu
  • Symetryczny- w obu uszach występuje niedosłuch o podobnym stopniu uszkodzenia / Asymetryczny- różny stopień uszkodzenia słuchu w uszach
  • Postępujący - niedosłuch, którego głębokość sukcesywnie wzrasta w czasie/ Nagły- niedosłuch pojawia się nagle, „z dnia na dzień”

 

Powrót do Menu