Analogowe i cyfrowe aparaty słuchowe

Aparaty słuchowe dzieli się, pod względem sposobu przetwarzania synałów na analogowe i cyfrowe. Jednakże aparaty analogowe stanowią już tylko bardzo nieliczną grupę tego typu urządzeń dostępnych na rynku. Zostały one wyparte pzrez aparaty cyfrowe i przewiduje się, że w przeciągu kilku najbliższych lat całkowicie zostaną wycofane.
 
Analogowe aparaty słuchowe  
 
Dźwięki odbierane sa za pomoca mikrofonu, w którym zamieniane są na sygnał elektryczny. Następnie sygnał elektryczny zostaje odpowiednio wzmocniony (zgłosniony) i podawany jest na słuchawkę aparatu słuchowego. 
 
Cyfrowe Aparaty Słuchowe
 
Podobnie jak w analogowych aparatach słuchowych odbiornikiem sygnału jest mikrofon, a wzmocniony synał podawany jest na słuchawkę aparatu. Jednak zasadniczą cechą różniącą te dwa typy aparatów jest sposób obróbki sygnału. Zarejestrowany sygnał przetwarzany jest w malutkim komputerze, znajdującym się wewnątrz aparatu. Dzięki cyfrowej obróbce sygnału, proces dopasowania aparatu jest bardziej precyzyjny, co w rezultacie prowadzi do większego zadowolenia ich użytkowników. Cyfrowe aparaty słuchowe posiadają również systemy keirunkowe, które są szczególnie przydatne, gdy osoba niedosłysząca prowadzi rozmowę w hałaliwym otoczeniu.