Lijst van diverse gehoor-gerelateerde vragen

Lijst van diverse gehoor-gerelateerde vragen

Om u een idee te geven wat voor soort vragen u kunt verwachten tijdens een dergelijk gesprek, kunt u de onderstaande lijst goed doornemen. Het is aan te raden om uw antwoorden op deze vragen alvast te vormen en de lijst mee te nemen als geheugensteuntje, zodat er tijdens het gesprek geen belangrijke informatie wordt gemist.

 • Wanneer merkte u voor het eerst dat u minder goed hoorde en waaraan merkte u dat?

 • Werd uw gehoor geleidelijk aan minder, of gebeurde dit vrij plotseling?

 • Hoort u beter met het ene oor dan met het andere oor?
 • Zijn er mensen in uw familie die minder goed horen/hoorden? Gebruik(t)en zij een hoortoestel?
 • Kunt u enkele voorbeelden aangeven van situaties waarin u minder goed hoort dan u vroeger deed? Bent u hier bezorgd of ontsteld over? Raakt u geïrriteerd omdat u minder goed hoort dan vroeger?
 • Hoort u bepaalde geluiden (fluiten, suizen - tinnitus) in uw hoofd/oren?
  Geef een beschrijving.
 • Bent u vroeger langdurig blootgesteld aan harde geluiden tijdens uw werk (rumoerige fabriek, buschauffeur), of tijdens uw hobbies (muziek, jacht, schietbaan, motorrijden)?
  Geef een korte beschrijving.
 • Bent u wel eens geopereerd aan uw oren? Zo ja, waarvoor en waaraan?
 • Hebt of hebt u last gehad van oorinfecties of vocht uit het oor? Zo ja, bent u hiervoor naar de huisarts/KNO-arts gegaan? Wat is er toen gebeurd? Hebt u toen medicijnen gekregen?
 • Hebt u pijnlijke (gevoelige) oren?
 • Heeft u in het afgelopen jaar bepaalde ziekten gehad of medicijnen gebruikt?
 • Ervaart u problemen met het behouden van uw evenwicht? Indien dit zo is, kunt u de zituaties waarbij dit gebeurd omschrijven?