Badanie tympanometryczne

Badanie tympanometryczne jest stosowane w celu określenia stanu ucha środkowego. Badanie tympanometryczne nie daje informacji, jak słyszysz, tylko czy Twoje ucho środkowe funkcjonuje prawidłowo. Celem badania jest określenie w jakiś sposób sygnały są transmitowane przez Twój kanał słuchowy, błonę bębenkową oraz kosteczki słuchu. Dlatego też, specjalna aparatura nadaje sygnał do ucha oraz rejestruje dźwięk odbity od błony bębenkowej. Dokonując analizy tego sygnału można np. zdiagnozować choroby ucha środkowego. Podczas badania możesz doświadczyć uczucia pełności w uchu – dokładnie takiego samego, jakie odczuwamy np. podczas startu samolotu.
 
 
  • Audiolog zaprosi Cię do specjalnego, wyciszonego pomieszczenia pomiarowego.
  • W pierwszej kolejności zostaną dokonane szczegółowe oględziny kanału słuchowego oraz Twojej błony bębenkowej, czyli otoskopia.
  • Audiolog poinformuje Cię, że podczas badania nie należy mówić, ziewać, przełykać śliny itp. Tego typu czynności mogą wpływać na ciśnienie w uchu środkowym, a tym samym – doprowadzić do błędnych wyników pomiaru.
  • Specjalista wprowadzi do Twojego ucha specjalną sondę. Usłyszysz dźwięk oraz poczujesz delikatne zmiany ciśnienia w uchu. Podczas testu osoba badana nie sygnalizuje faktu słyszenia poszczególnych dźwięków. Aparatura pomiarowa rejestruje sygnały odbite od Twojej błony bębenkowej oraz w odpowiedni sposób je analizuje.

Badanie tympanometryczne
 
Tympanometria- podstawowe informacje
Gdzie jest wykonywane?
Szpitale, kliniki audiologiczne i laryngologiczne, punkty protetyczne
Kto przeprowadza badanie?
Audiolog, laryngolog, pielęgniarka, protetyk słuchu
Jak długo trwa badanie?
5 – 10 minut
Czy badanie boli?
Możliwy delikatny dyskomfort
Kiedy otrzymam wyniki?
Natychmiast
Jaki sprzęt jest wykorzystywany do badania?
Kabina izolowana akustycznie, sonda, tympanometr
Skutki uboczne lub komplikacje?
Brak

Powrót do sekcji „W jaki sposób badany jest słuch?"