Urządzenia wspomagające słyszenie

Urządzenia Wspomagające Słyszenie to systemy, których zadaniem jest – jak sama nazwa sugeruje – poprawić jakość słyszenia osób z ubytkiem słuchu. Najczęściej urządzenia tego typu wzmacniają dźwięk, transmitują go od dalekiego źródła sygnału oraz przetwarzają odpowiednio w celu zapewniania maksymalnej zrozumiałości mowy.

                                     

Urządzenie wspomagające słyszenie 

                                                                      

Urządzenia wspomagające słyszenie mogą często współpracować z urządzeniami korygującymi wadę słuchu, czyli aparatami słuchowymi. Urządzenia wspomagające słyszenie to również systemy, których zadaniem jest ostrzeganie osób niedosłyszących lub głuchych o niebezpieczeństwach.

Urządzenia tego typu stosuje się osób z różnym ubytkiem słuchu: od małego do głębokiego oraz oczywiście w przypadku osób głuchych. Im większa głębokość ubytku słuchu, tym urządzenie tego typu okazuje się bardziej przydatnym.