Komunikacja przez telefon

Telefonia, w różnej postaci, przenika dziś niemal wszystko co robimy do tego stopnia, że określana jest często mianem głównego i niezbędnego medium w komunikacji. Stąd też ludzie z ubytkami słuchu mogą czuć się poważnie ograniczeni nie mogąc wykorzystać telefonu na co dzień. Na szczęście jest kilka rozwiązań wychodzących naprzeciw tym trudnościom:
Telefony stacjonarneTekstofony (dla ludzi z głębokimi ubytkami słuchu)

Wideotelefony

 
Powrót do menu tej sekcji 

Powrót do  głównego menu