Język migowy

W krajach wysoce rozwiniętych około jedna osoba na tysiąc rodzi się z wadą słuchu, która uniemożliwia normalne uczenie się języka oraz komunikowanie się z innymi na drodze werbalnej. Jeśli osoby głuche dorastają w otoczeniu innych osób głuchych, uczęszczają do szkoły dla głuchoniemych, podstawowym sposobem komunikacji jest język migowy.

Istnieje wiele systemów języka migowego, które w pewnym stopniu są migowymi odpowiednikami określonych języków mówionych (np. British Sign Language,BSL, czyli Angielski Język Migowy). Niemniej jednak języki te nie są prostym przełożeniem języka mówionego na określone gesty. Języki migowe posiadają swoją strukturę składniową, za pomocą której można budować różne wypowiedzi. 

                                                 

Co ciekawe, zauważono, że osoby posługujące się językiem migowym w znacznie mniejszym stopniu odczuwają bariery geograficzne. Jest im o wiele łatwiej porozumiewać się z osobami z innych krajów, niż osobom, które porozumiewają się językiem „mówionym”.

Doświadczenie oraz postrzeganie świata różni się znacząco osób, które urodziły się głuche, oraz osób, które straciły słuch np. będąc dorosłym. Osoby z drugiej grupy po prostu czują, że coś utraciły, są świadome korzyści jakie niesie normalne słyszenie.Takich odczuć nie mają osoby, które nie słyszą od narodzin. Nic dziwnego, po prostu nie mają punktu odniesienia, nie wiedzą jak to jest słyszeć, a więc głuchota nie jest dla nich tak dotkliwa.

 
W jaki sposób mogę nauczyć się języka migowego ?

Opanowanie biegle języka migowego jest co najmniej tak samo trudne, jak opanowanie języka obcego. Aby osiągnąć sukces, należy uczyć się go systematycznie, sukcesywnie opanowując coraz bardziej złożone struktury językowe oraz poszerzając „słownictwo”. Niemniej jednak, stosunkowo łatwo jest opanować podstawowe „zwroty” i zacząć komunikować się z innymi.

Aby dowiedzieć się więcej na temat języka migowego kliknij :please visit the CACDP website.

Powót do menu