Wybierz jedna; z interesuja;cych Cie; opcji?

Jes'li jestes' zainteresowany(a) zaopatrzeniem sie; w aparat s?uchowy, poniz.ej znajdziesz interesuja;ce informacje zwia;zane z korygowaniem wad s?uchu: 

Oprócz tego, moz.esz zapoznac' sie; lub przypomniec' sobie naste;puja;ce zagadnienia: