Problemy z aparatem słuchowym

Poniżej zamieszczono przykłady prostych rozwiązań, które mogą okazać się pomocne, gdy pojawi się jakiekolwiek problem z Twoim aparatem. Jeśli nadal aparat nie będzie funkcjonował poprawnie, zgłoś się do Twojego audiologa lub protetyka słuchu.

Problem 
Przyczyna 
Rozwiązanie

Aparat nie działa

Aparat jest wyłączony
 
Aparat jest włączony na opcję ‘T’ (cewka indukcyjna)
 
Źle włożona bateria
 
 
 
 
 
Komora baterii jest niedomknięta
 
Bateria wyczerpana
 
Wyjście wkładki usznej zablokowane przez woskowinę (w przypadku aparatów zausznych i pudełkowych)
 
Zepsuty aparat słuchowy
Włącz aparat
 
Ustaw przełącznik w pozycji ‘M’
 
Sprawdź czy bateria jest włożona poprawnie zgodnie z oznaczeniami na komorze baterii (‘+’,’-‘)
 
Upewni się czy komora baterii jest domknięta
 
Wymień baterię
 
Wyczyść wkładkę uszną
 
 
 
 
 
Zgłoś się do Twojego protetyka słuchu lub audiologa
 

Aparat “gwiżdże”

Ustawione zbyt duże wzmocnienie aparatu
 
Niedokładnie wykonana lub źle założona wkładka uszna
 
 
 
Słaba bateria
Zmniejsz wzmocnienie
 
 
Sprawdź czy poprawnie założyłeś wkładkę uszną. Jeśli to nie pomorze skontaktuj się z Twoim protetykiem słuchu.
 
Wymień baterię
 

Dźwięk jest zniekształcony

 
Zbyt duża głośność
 
 
Słaba bateria
Zmniejsz głośność(wzmocnienie)
 
Wymień baterię

Dźwięk jest cichszy niż zazwyczaj

Słaba bateria
 
Wężyk wkładki usznej
 
 
 
Dźwiękowód wkładki usznej zablokowany przez woskowinę
 
Wymień baterię
 
Sprawdź czy wężyk nie jest zapchany lub pęknięty; jeśli tak należy go wymienić
 
Jeśli nie możesz samodzielnie usunąć woskowiny z dźwiękowodu wkładki skontaktuj się ze swoim protetykiem słuchu
 
Powrót do menu