Wykwalifikowany protetyk słuchu

Jeśli decydujesz się na aparat słuchowy, pamiętaj, aby skorzystać z usług profesjonalnego protetyka słuchu. Bazując na wynikach badań oraz tzw. wywiadzie audiologicznym, wyspecjalizowany protetyk słuchu dobierze oraz dopasuje odpowiednie do Twojego ubytku słuchu urządzenie wspomagające słuchu, czyli aparat słuchowy. Protetyk słuchu to osoba, która posiada tytuł licencjata z protetyki słuchu, lub wyższy, lub ukończyła odpowiednie kursy zawodowe. Pamiętaj, że NFZ podpisuje umowy tylko z dyplomowanymi specjalistami oraz „kontroluje” ich pracę (co oznacza refundację zakupu aparatu oraz wysoką jakość usług). Listę punktów protetycznych spełniających w/w wymogi znajdziesz na stronie Polskiego Stowarzyszenia Protetyków Słuchu.