wprowadzenie algorytm

Adaptacyjne usuwanie sprzężenia zwrotnego

W aparatach słuchowych sprzężenie zwrotne pojawia się, gdy część sygnału z urządzenia (z słuchawki) jest „zbierana” przez mikrofon(y) aparatu, zostaje wzmocniona w aparacie, pojawia się na wyjściu, znów zostaje rejestrowana, wzmocniona itp. Sprzężenie zwrotne objawia się nieznośnie głośnym sygnałem tonalnym. Sprzężenie zwrotne najczęściej występuje gdy:

  • dobrane jest zbyt duże wzmocnienie aparatu,
  • wkładka uszna aparatu zausznego lub obudowa aparatu wewnątrzusznego jest nieszczelna,
  • aparat znajduje się w bliskiej odległości od powierzchni odbijającej (np. podczas używania telefonu).

Algorytmy adaptacyjnego usuwania sprzężenia zwrotnego opierają się na estymacji ścieżki transmisji sygnału między głośnikiem a mikrofonem. Ta estymata jest używana do implementacji elektronicznej ścieżki sprzężenia neutralizującego, które tłumi tonalny sygnał sprzężenia zwrotnego. Dzięki adaptacyjności tego podejścia możliwe zmiany w ścieżce transmisji mogą zostać zidentyfikowane i zneutralizowane.