wprowadzenie algorytm dźwięki

Jednokanałowa redukcja szumu

Schemat jednokanałowej redukcji szumu został zaprojektowany w celu zwiększenia zrozumiałości mowy w szumie dla systemu z jednym mikrofonem. Ten rodzaj redukcji zakłóceń bazuje jedynie na czasowych, spektralnych i statystycznych różnicach między sygnałem mowy i szumem tła, nie może jednak w żaden sposób wykorzystywać przestrzennych różnic, jak to ma miejsce w przypadku modelu wielomikrofonowego. Wiadomo, że jednokanałowa redukcja szumu jest najefektywniejsza w przypadku rozproszonych zakłóceń. W ostatnich latach stworzono wiele implementacji takich algorytmów. Niektóre z nich są powszechnie używane w dzisiejszych aparatach słuchowych i implantach ślimakowych. W tym projekcie badamy kilka bardziej zaawansowanych, rozwiniętych niedawno wariantów.