wprowadzenie algorytm dźwięki

Adaptacyjna filtracja przestrzenna- szczegóły działania algorytmu

Technika adaptacyjnej filtracji przestrzennej jest rodzajem wielomikrofonowego tłumienia zakłóceń opartego o liniową kombinację sygnałów z poszczególnych mikrofonów. Jednym z adaptacyjnych algorytmów filtracji przestrzennej, badanej w ramach projektu HearCom jest algorytm Spatially Preprocessed Speech Distortion Weighted Multichannel Wiener Filtering (SP-SDW-MWF). Algorytm ten jest rozszerzeniem dobrze już znanego Generalized Sidelobe Canceller i składa się z ustalonych przestrzennych przetworników oraz etapu adaptacyjnego tłumienia zakłóceń. Celem etapu adaptacyjnego jest oszacowanie oraz usunięcie składowych szumowych w sygnale mowy, prowadząc do polepszenia sygnału użytecznego na wyjściu. Ponadto, optymalne wagi filtru są wyliczane by minimalizować ważoną sumę pozostałej energii zakłócenia oraz miarę zniekształcenia mowy. Ilość tłumionego szumu względem zniekształcenia mowy może być kontrolowana przez użytkownika przy użyciu jednego z parametrów w tzw. funkcji kosztu. Wariant algorytmu badany w projekcie jest niskokosztową, działającą w dziedzinie częstotliwości implementacją wersji SP-SDW-MWF opartej o gradient stochastyczny.

Bibliografia:

Doclo, S., Spriet, A. and Moonen, M. (2004). Efficient frequency-domain implementation of speech distortion weighted multi-channel wiener filtering for noise reduction. In Proc. of the European Signal Processing Conference (EUSIPCO), pages 2007–2010, Vienna, Austria.

Spriet, A., Moonen, M. and Wouters, J. (2004). Spatially pre-processed speech distortion weighted multi-channel wiener filtering for noise reduction. Signal Processing, 84(12):2367–2387.

Doclo, S., Spriet, A., Wouters, J. and Moonen, M. (2005). Speech distortion weighted multi-channel wiener filtering techniques for noise reduction . In J. Benesty, S. Makino, J. C., editor, Speech Enhancement (chapter 9), pages 199–228. Springer.

Spriet, A., Moonen, M. and Wouters, J. (2005). Stochastic gradient based implementation of spatially pre-processed speech distortion weighted multi-channel wiener filtering for noise reduction in hearing aids. IEEE Transactions on Signal Processing, 53(3):911– 925.