wprowadzenie algorytm dźwięki

Redukcja pogłosu oparta na funkcji koherencji - przykłady dźwiękowe

Następujące przykłady dźwiękowe obrazują możliwości „polepszenia” sygnału mowy w oparciu o funkcję koherencji w różnych scenariuszach zakłóceń. Dla każdego scenariusza zaprezentowane są trzy sygnały:

  • Dźwięk nieprzetworzony- sygnał zebrany przez przedni mikrofon prawego i lewego aparatu słuchowego. Te sygnały stanowią „wejście” algorytmu .
  • Dźwięk przetworzony 1 - sygnał wyjściowy z algorytmu binauralnej filtracji koherencji z wykorzystaniem wysokiej wartości wykładnika, by uzyskać skuteczną filtrację
  • Dźwięk przetworzony 2 - sygnał wyjściowy z algorytmu binauralnej filtracji koherencji z wykorzystaniem średniej wartości wykładnika, owocującej mniej „agresywną” filtracją.

Kawiarnia z szumem typu “babble” w tle

Odtwarzając powyższe ilustracje dźwiękowe, można usłyszeć, że rozproszony szum „babble” został zredukowany, szczególnie dla dużych częstotliwości. Dla małych częstotliwości, szum pozostaje, brzmiąc nieco jak woda w małym strumyku. Można usłyszeć zniekształcenia sygnału mowy wynikające ze zwiększonej ostrość sygnału.
W przykładzie ‘przetowrzony 1’ z efektywnymi ustawieniami filtracji można zauważyć, że nie tylko sygnał mówcy pozostaje na wyjściu, ale także kilku współobecnych mówców, którzy są blisko słuchacza. Ten efekt odróżnia filtrację koherencji od mikrofonów kierunkowych, gdzie sygnał użyteczny jest przepuszczany, a inne sygnały ze źródeł (punktowych) z innych kierunków są tłumione.