wprowadzenie algorytm dźwięki

Ślepa Separacja Sygnałów – działanie algorytmu

Ślepa Separacja Sygnałów odnosi się do problemu „odzyskiwania” sygnałów z kilku obserwowanych liniowych (splotowych) ich mieszanin. Pierwotny model Ślepej Separacji Sygnałów zakłada jedynie statystyczną niezależność między sygnałami źródłowymi, przy braku założeń a-priori, dotyczących np. charakterystyk sygnałów źródłowych, macierzy miksującej lub usytuowaniu sensorów. W projekcie HearCom, Ślepa Separacja Sygnałów została zastosowana do bilateralnych aparatów słuchowych. Dźwięki z obu aparatów (lewego i prawego) są przetwarzane jednocześnie, prowadząc do separacji (punktowych) użytecznych sygnałów źródeł (np. głosu kogoś, z kim rozmawiasz) od sygnałów niepożądanych (np. muzyki w tle). Ponadto, rozwiązanie niskokosztowe oraz „małoopóźniające” zostało wyprowadzone używając technik tzw. szybkiego splotu w dziedzinie częstotliwości. Podobnie, jak to ma miejsce w najnowocześniejszych aparatach słuchowych, założono, że źródło sygnału użytecznego jest zlokalizowane z przodu słuchacza. Założenia a-priori o pozycji mikrofonów pozwalają otrzymać zgrubną estymatę pozycji rozseparowanych źródeł i umożliwiają wybranie odpowiedniego kanału wyjściowego zawierającego pożądany sygnał.

Bibliografia:

Buchner, H., Aichner, R. and Kellermann, W. (2005). A generalization of blind source separation algorithms for convolutive mixtures based on second-order statistics. IEEE Trans. Speech Audio Processing, 13(1):120–134.

Buchner, H., Aichner, R., Stenglein, J., Teutsch, H. and Kellermann, W. (2005). Simultaneous localization of multiple sound sources using blind adaptive MIMO filtering. In Proc. IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP 2005), Philadelphia, Pennsylvania.

Aichner, R., Buchner, H. and Kellermann, W., Exploiting Narrowband Efficiency for Broadband Convolutive Blind Source Separation. EURASIP Journal on Applied Signal Processing, Special Issue on Advances in Blind Source Separation, September 2006.

Aichner, R., Buchner, H., Wehr, S. and Kellermann, W. Robustness of Acoustic Multiple-Source Localization in Adverse Environments. Proc. ITG Fachtagung Sprachkommunikation, Kiel, Germany, April 2006.

Buchner, H., Aichner, R. and Kellermann, W. Blind Source Separation for Convolutive Mixtures: A Unified Treatment. in Audio Signal Processing for Next-Generation Multimedia Communication, Y.Huang, J. Benesty, Eds. Kluwer Academic Publishers, pp. 255-293, 2004.