wprowadzenie algorytm dźwięki

Ślepa Separacja Sygnałów – przykłady dźwiękowe

Następujące przykłady dźwiękowe obrazują możliwości polepszenia zrozumiałości mowy algorytmu Ślepej Separacji Sygnałów w różnych scenariuszach zakłóceń. Dla każdego scenariusza zaprezentowane są dwa sygnały:

  • Dźwięk nieprzetworzony - sygnał zebrany przez przedni mikrofon prawego aparatu słuchowego. Przednie mikrofony prawego i lewego aparatu słuchowego stanowią „wejście” algorytmu Ślepej Separacji Sygnałów.
  • Dźwięk przetworzony - sygnał wyjściowy z algorytmu Ślepej Separacji Sygnałów.

Pomieszczenie niskopogłosowe ze stacjonarnym kierunkowym szumem tła

Pokój dzienny z kierunkowym sygnałem muzyki jako szum tła