wprowadzenie algorytm dźwięki

Ślepa Separacja Sygnałów

Sygnały zbierane przez mikrofony aparatu słuchowego są zazwyczaj "mieszaniną wielu" sygnałów źródłowych: (kilku) mówców, muzyka z radia, szum tła itp., które są słyszane w tym samym czasie, jak to ma miejsce np. w tzw. efekcie cocktail party. Niektóre z tych sygnałów są dźwiękami pożądanymi, a inne – dźwiękami niepożądanymi (szumami itp.). Ślepa Separacja Sygnałów jest techniką, która segreguje sygnały źródłowe z kilku mieszanin tych sygnałów, tj. może odtworzyć oryginalne sygnały źródłowe z sygnałów rejestrowanych przez mikrofony. Ślepa Separacja Sygnałów jest najbardziej efektywna dla źródeł kierunkowych. W projekcie HearCom Ślepa Separacja Sygnałów została zastosowana w bilateralnych aparatach słuchowych, tj. sygnały z obu aparatów słuchowych (lewego i prawego) stanowią wejście procedury i są przetwarzane jednocześnie.