Środowisko "Coctail Party"

Wyobraź sobie zatłoczony pub, restaurację lub recepcję hotelu, w którym musisz prowadzić konwersację wród wielu rodzajów zakłóceń np.:

  • głośna muzyka w tle
  • głośny hałas maszyn lub samochodów
  • wielu ludzi dookoła Ciebie prowadzących między sobą konwersację

Oprócz szumu tła także inne zakłócenia mogą utrudniać konwersację:

  • Pogłos pomieszczenia : w wysoce pogłosowym (odbijającym) pomieszczeniu wiele opóźnionych i stłumionych „kopii” tego samego sygnału dźwiękowego będzie docierać do ucha (są to odbicia dźwięku od ścian i przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu). W konsekwencji, sygnał będzie brzmiał „pogłosowo”, tj. pojawi się echo. W przypadku mowy, ogólnie rzecz ujmując, utrudni to rozumienie mowy.
  • Sprzężenie zwrotne: słuchawka i mikrofon(y) aparatu słuchowego są umieszczone bardzo blisko siebie, stąd może dochodzić do powstawania sprzężenia zwrotnego objawiającego się coraz głośniejszym (wzrastającym), nieprzyjemnym sygnałem tonalnym w urządzeniu. Sprzężenie zwrotne nie występuje z implantach ślimakowych.

Można rozróżnić kilka rodzajów szumu tła:

  • Szum kierunkowy dociera do ucha głównie z jednego kierunku w przestrzeni, stąd może być łatwo zlokalizowany w oparciu tylko o informację słuchową. Przykład: telewizor lub radio w pokoju.
  • Szum rozproszony dociera do ucha z wielu kierunków w przestrzeni stąd jest bardzo trudny do zlokalizowania. Szum ten pojawia się w wysoce pogłosowych otoczeniach lub też pochodzi od dużych rozmiarów źródła zakłóceń. Np. hałas silnika lub opływ powietrza w samochodzie.
  • Szum cocktail party lub “babble” (z ang. paplanina) to mieszanka wielu ludzkich głosów podobnie jak na przyjęciu lub w recepcji, jak pokazano na rysunku powyżej.
  • Szum stacjonarny to szum, którego charakterystyki (średni poziom, skład częstotliwościowy,…) są stałe i nie zmieniają się w czasie. Przykład: szum wentylatora.
  • Szum niestacjonarny lub fluktuujący ma zmienne w czasie charakterystyki. Przykład: szum cocktail party.