Ocena funkcjonalność algorytmów

Warunki testowe

Wszystkie kategorie algorytmów ekstrahujących sygnał użyteczny były oceniane w szerokim zakresie symulowanych scenariuszy odsłuchowych używając obiektywnych (fizycznych) wskaźników. Rozważane były następujące środowiska:

  • pomieszczenie niskopogłosowe
  • typowy pokój dzienny
  • duża kafeteria
  • róg ulicy

W zależności od rodzaju pomieszczenia, dokonano wielu rzeczywistych nagrań z użyciem głowy manekina, na której umieszczono dwa wielomikrofonowe zauszne aparaty słuchowe:

  • męska i kobieca mowa
  • muzyka
  • szum mowopodobny, tj. stacjonarny szum, którego kształt widma odzwierciedla średnie widmo mowy
  • kawiarniany szum typu “babble”
  • szum wewnątrz samochodu
  • szum nagrany na ulicy

Najbardziej obiecujące warianty algorytmów z każdej kategorii zostały wybrane jako „kandydaci” do dalszych badań. Wszystkie algorytmy zostały zaimplementowane na tej samej Platformie Prototypowego Aparatu Słuchowego opartym o komputer PC. Przetwarzanie zostało dokonane przy szybkości próbkowania wynoszącej 16 kHz.
Efektywność algorytmów była także analizowana dla użytkowników z różnymi ubytkami słuchu. Wstępne badania były również przeprowadzone wykorzystując symulowane modele ubytków słuchu opisujące najbardziej znane efekty uszkodzenia słuchu.

Dane subiektywne

W najbliższej przyszłości każdy zaimplementowany algorytm będzie badany na bazie odsłuchów subiektywnych. Odsłuchów tych będą dokonywać zarówno osoby o słuchu normalnym, jak i z uszkodzeniami słuchu.