System Automatycznego Rozpoznawania Mowy (ang. Automatic Speech Recognition, ASR)

W ramach projektu HearCom jednym z tematem badań jest wykorzystanie technologii ASR. Prace w tym temacie koncentrują się na 2 zagadnieniach:

  1. Systemy ASR w telekomunikacji, więcej informacji znajdziesz tutaj .
  2. Wizualna prezentacja sygnału mowy z wykorzystaniem technologii ASR, więcej informacji znajdziesz tutaj.