Osobisty system słuchowy (ang. Personal Hearing System, PHS)

PHS jest jednym z komponentów Osobistego Systemu Komunikacji (PCS). System PHS przetwarza sygnały dźwiękowe na potrzeby osoby niedosłyszącej, korzystającej z systemu PCS. Przetworzone sygnały dźwiękowe zawierają zarówno te zarejestrowane przez mikrofon umieszczony przy uchu jak i pochodzące z innych części PCS. PHS charakteryzuje się podobnych cechami jak aparat słuchowy, z pewnymi wyjątkami
  • PCS zawiera wiele komponentów, które za pomocą PHS mogą się łączyć z źródłami zewnętrznymi,
  • zaawansowana technologia przetwarzania sygnałów: wykonanie i rozmiar baterii głównego procesora pozwala na zaimplementowanie algorytmów, których działanie jest niemożliwe w klasycznych, aparatach słuchowych,
  • zmniejszone koszty produkcji.
 
Ostateczna wersja PCS jest zaprojektowana jako oprogramowanie w formie Osobistego Asystenta lub SmartPhone. Możliwości techniczne PHS będą podążały z nieustannie rosnącą sprawnością i wydajnością komputerów. W zależności od własności sieci bezprzewodowej, zaproponowano dwie techniki przetwarzania sygnału:
  • w przypadku, gdy opóźnienia w sieci są małe (poniżej 5-15 ms) sygnał audio z mikrofonu słuchawek jest przekazywany do PCS i przetworzony już sygnał jest powtórnie podawany na słuchawkę,
  • gdy opóźnienia sieci są duże(powyżej 5-15 ms) sygnał audio z mikrofonu przekazywany jest do PCS, gdzie podlega analizie z wykorzystaniem zaawansowanych technologii i informacja zwrotna sterująca w odpowiedni sposób filtrami algorytmu jest podawana na słuchawkę.
 
Różnica pomiędzy tymi dwoma technikami polega na odmiennej implementacji algorytmów i różnych wymaganiach odnośnie szybkości przetwarzania informacji przez procesor.