Pętle indukcyjne w miejscach publicznych

Jednym z etapów przy opracowaniu nowego systemu bezprzewodowego dla użytkowników aparatów słuchowych było sprawdzenie obecnie dostępnych pętli indukcyjnych w miejscach publicznych (banki, teatry itp.). Celem tej części projektu było oszacowanie na jaką skalę pętle indukcyjne są obecnie dostępne oraz pozyskanie opinii osób obsługujących tego typu systemy odnośnie ich niezawodności. Wyniki pokazały, iż jakość dostępnych systemów jest bardzo zróżnicowana i często niewystarczająca. Dlatego też wyzwaniem stało się zaprojektowanie nowych systemów, które będą niezawodne i będą spełniały oczekiwania użytkowników.
 
 
Wyniki pracy tej części projektu znajdziesz tutaj (wyniki z badań prowadzonych w Wielkiej Brytanii).
Wyniki badań ośrodka Holenderskiego znajdziesz tutaj.