Ogólnodostępna sieć bezprzewodowa (ang. Wireless Public Address, WPA)

Obecnie ogólnodostępne sieci bezprzewodowe jak i systemy ostrzegania czy informacji (PA) są stosowane w miejscach, w których zainstalowane są np. systemy wczesnego ostrzegania czy systemy alarmowe. Natomiast systemy informacji rozpowszechnione są w pociągach, metrze, lotniskach czy dworcach autobusowych. Znalazły zastosowanie również podczas koncertów, sztuk teatralnych, konferencji czy zawodów sportowych.
Wykorzystanie ogólnodostępnej sieci bezprzewodowej daje możliwość wprowadzenia nowych, ogólnodostępnych bądź też przeznaczonych dla węższej grupy odbiorców systemów informacji. Poprzez zastosowanie „inteligentnego przetwarzania informacji”, do danej osoby docierają wyłącznie wiadomości, które są dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i ustawień.

Na wykresie poniżej przedstawiono wstępny schemat bezprzewodowego systemu informacji (WPA), który opracowany został w ramach projektu HearCom. W lewej kolumnie wyszczególniono dostępne technologie bezprzewodowego przesyłu danych. W kolumnie prawej znajdują się urządzenia, które mogą odbierać informacje ( w formie audio, tekstu czy wibracji), za pośrednictwem sieci bezprzewodowej. Osobisty System Komunikacji (PCS) może być wykorzystany jako łącznik pomiędzy różnymi technologiami przesyłu informacji a docelowymi urządzeniami.

 

WPA scheme

 

Demonstracja
Pierwszy etap demonstracji bezprzewodowego systemu informacji koncentruje się na systemie, który znajdzie zastosowanie w transporcie publicznym:
  • w szczególności na lotniskach,
  • użytkownik PCS będzie mógł otrzymać informacje dotyczące ostrzeżeń, alarmów, komunikatów o odlotach czy przylotach (również w formie tekstowej). Wszystkie informacje mogą być filtrowane w zależności od indywidualnych ustawieniach PCS (np. wybór języka komunikatów, interesujących połączeń),
  • informacja w formie audio lub wiadomości tekstowej zostanie zasymulowana w niniejszej demonstracji,
  • demonstracja jest umieszczona na serwerze, umożliwia wysłanie poprzez sieć komunikatu, a osobie posiadającej PCS jej otrzymanie.

Rodzaje wiadomości, które będą przekazywane ogólnodostępną siecią bezprzewodową:

  • sygnały audio,
  • wiadomości tekstowe,
  • sygnały audiowizualne-czyli zawierające informacje zarówno w formie dźwięku jak i tekstu.

Przed wysłaniem wiadomości istnieje możliwość wyboru , które z informacji są najważniejsze. Obecnie dostępne są 3 opcje:

  • priorytet ostrzegawczy,
  • priorytet standardowy,
  • priorytet niski.
 

Również inne opcje mogą być dodane przez użytkownika. Przy wyborze priorytetu ostrzeżenia wszelkie tego typu informacje są najważniejsze i wyświetlane są za pomocą specjalnej ikony oraz generowany jest charakterystyczny dla nich dźwięk.