Geavanceerde hulp-applicaties

Introductie

Onder veel slechte luisteromstandigheden zijn veel huidige oplossingen niet afdoende om de veroorzaakte beperkingen van aktiviteiten te niet te doen. Er zijn tal van oplossingen beschikbaar, zoals het gebruikt van tele-spoel en infrarood systemen. Deze systemen zijn echter erg specifiek in de zin dat ze speciale in- en uitgangskanalen gebruiken, hetzij via een inductieve, hetzij via een direct-zicht koppeling. Het is één van de doelen van het HearCom project om een nieuw persoonlijk verbindingskanaal te definiëren dat tweeweg communicatie toestaat en dat een voortzetting zal zijn van de eerder gebruikte tele-spoel en infrarood systemen. Aanvullend daarop, in sommige gevallen zijn er slecht simpele aanpassingen nodig om al bestaande apparaten geschikt te maken voor toepassing door de doelgroepen van deze technologie, zoals bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen voor het verstrekken van informatie aan gebruikers van mobiele telefoons in specifieke gebieden, zoals treinstations. Dit soort van applicaties kan worden aangepast en uitgebreid om te kunnen voldoen aan de specifieke behoeftes van de doelgroepen van het HearCom project.

De HearCom visie

In de visie van het HearCom project zullen nieuwe hulp-diensten en applicaties voor personen met hoorproblemen gebaseerd zijn op de volgende nieuwe ontwikkelingen:

  1. Een draadloze "Personal Communication Link" (PCL), een persoonlijk communicatiekanaal dat information aan het gehoorapparaat zal verschaffen als opvolger van de inductieve verbinding (tele-spoel).
  2. Een "Personal Communication System" (PCS), een persoonlijk communicatiesysteem in de rol van een hand-draagbaar zenuwcentrum voor informatie ter bevordering van communicatie. Dit PCS systeem zal een nieuwe ontwikkeling zijn, gebaseerd op geavanceerde nieuwe mobiele telefoons en "Personal Digital Assistants" (PDA's).

Analyse van bestaande hulptechnologieën

Er is binnen het HearCom project een internationaal overzicht gemaakt van de wensen voor een persoonlijk communicatiekanaal. Als onderdeel hiervan zijn de HearCom onderzoekers op bezoek geweest bij een aantal publieke lus (tele-spoel) systemen in het Verenigd Koningkrijk en in Nederland om daar lering op de doen over de bekendheid van deze systemen bij de betrokken professionals, en over hoe vaak ze worden gecontroleerd en onderhouden. Dit onderzoek is behulpzaam bij het adviseren van het ontwerpen van alternatieve systemen. Meer informatie over dit onderzoek.

Nieuwe hulp-applicaties

Op basis van het nieuwe persoonlijke communicatiesysteem en het draadloze verbindskanaal worden binnen het HearCom project de volgende nieuwe diensten en applicaties onderzocht:

  1. Automatische spraakherkenning: "Automatic Speech Recognition" (ASR) als ondersteunende service voor spraakcommunicatie. Hiervoor wordt er binnen HearCom een nieuwe "client-server" ASR service onderzocht. Tevens wordt de optmale gecombineerde aanbiedingsvorm van spraak en ASR-informatie onderzocht. Meer informatie over het toepassen van ASR systemen.
  2. Draadloze omroepservices "Wireless Public Address" (WPA) waarin berichten worden opgeslagen, weergegeven en her-afgespeeld door het persoonlijke communicatiesysteem (de PCS). Deze techniek zal toepassingen hebben in treinstations, theaters, kerken en andere situaties waarin het moeilijk kan zijn om gesproken informatieberichten te verstaan. Meer informatie over WPA systemen.
  3. Geavanceerde signaalbewerkingen voor het verbeteren van audioinformatie op basis van het persoonlijke hoorprofiel (Personal Hearing System or PHS). Meer informatie over het PHS.

Persoonlijk communicatiekanaal (PCL)

Het ligt binnen de bedoelingen dat het binnen HearCom voorgestelde Persoonlijke communicatiekanaal de opvolger wordt van het inductieve kanaal voor gehoorapparaten (tele-spoel). Voor dit nieuwe Persoonlijke communicatiekanaal wordt er binnen het HearCom project onderzoek gedaan naar een korte afstand draadloos lichaamsnetwerk, dit gebeurt in samenwerking met de industriele partner NXP Semiconductors (voorheen Philips Semiconductors). De focus van HearCom is om deze nieuwe kanaaltechnologie aan te passen voor gehoorapparaten. Het nieuwe kanaal is pas recent ontwikkeld, en de betreffende informatie is nog geheim. Het ligt in de verwachting dat er meer informatie beschikbaar zal komen in de loop van 2008.

Persoonlijk communicatiesysteem (PCS)

Het Persoonlijke communicatiesysteem is het concept voor een hand-draagbaar systeem dat als zenuwcentrum zal fungeren voor communicatie en geavanceerde hulp-applicaties en communicatiediensten. In het onderstaande figuur wordt een impressie gegeven van de nieuwe geavanceerde informatiestromen en applicaties.

Het PCS concept zal gebaseerd zijn op toekomstige ontwikkelingen van doorsnee mobiele telefoons en PDA's. Het PCS zoals wordt onderzocht binnen HearCom zal opgebouwd zijn rond het toepassen van nieuwe hulp-applicaties en communicatiediensten zoals boven zijn beschreven. Als drager zal een commerciële intelligente telefoon (smart phone) gebruikt worden waarop de nieuwe diensten kunnen worden geïmplementeerd.

Het Persoonlijke communicatiekanaal (PCL) zal essentieel zijn voor de communicatie met gehoorapparaten. Desalniettemin zal dit kanaal tijdens het HearCom project nog niet ter beschikking komen voor integratie met in een commerciële PDA of smart phone. In plaats daarvan kunnen voorlopig kabel-netwerk verbindingen of draadloze bluetooth koptelefoonsetjes gebruikt worden. Deze alternatieve verbindingen zullen ook toepasbaar zijn voor personen zonder een gehoorapparaat.

PCS