Nowe urządzenia wspomagające słyszenie

Wprowadzenie

Obecnie dostępne urządzenia wspomagające słyszenie są w wielu sytuacjach niewystarczające i nie zapewniają zadowalających korzyści. Wśród wielu obecnych na rynku produktów znajdują się m.in. cewka telefoniczna czy systemy działające na podczerwień. Jednym z zadań projektu HearCom jest opracowanie nowego systemu, który umożliwi dwustronną komunikację i będzie łatwo dostępny, np. poprzez wgranie odpowiedniego oprogramowania do telefonu komórkowego.

Wizja

W ramach projektu HearCom przewiduje się wprowadzenie na rynek nowych systemów wspomagających słuch, takich jak:

  1. Bezprzewodowe Osobiste Łącze Komunikacji (Personal Communication Link- PCL), którego zadaniem będzie dostarczanie informacji do aparatu słuchowego. Łącze to ma zastąpić obecnie stosowaną cewkę telefoniczną.
  2. Osobisty System Komunikacji (Personal Communication System- PCS) jako kieszonkowa baza informacji ma przyczynić się do usprawnienia procesu komunikowania się. System PCS zostanie opracowany na bazie nowych, zaawansowanych telefonów komórkowych i Osobistego Asystenta (PDA).

Obecnie dostępne technologie

Pierwszym etapem prac mających na celu opracowanie nowych, lepszych systemów wspomagających słyszenie było wskazanie najsłabszych stron obecnie dostępnych systemów. W tym celu sprawdzono wiele sal wyposażonych w pętlę indukcyjną oraz zebrano uwagi osób korzystających i obsługujących tego typu systemy. Informacje te stały się bardzo pomocne przy projektowaniu nowych, usprawnionych systemów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym etapie prac kliknij tutaj .

Zastosowanie nowych systemów

Na bazie nowych, osobistych systemów komunikacji i bezprzewodowych łączy prowadzone są badania nad ich nowymi zastosowaniami:

  1. Automatyczne Rozpoznawanie Mowy (Automatic Speech Recognition- ASR) jako technika wspierająca proces komunikowania się. W tym celu przygotowano serwer ASR, o którym więcej dowiesz się kliknij tutaj.
  2. Publiczna sieć bezprzewodowa (Wireless Public Address- WPA), z której za pomocą Osobistego Systemu Komunikacji można otrzymać potrzebne informacje. Wykorzystana będzie przede wszystkich na dworcach kolejowych, w teatrach, kościołach i innych instytucjach, w których proces komunikacji jest utrudniony ze względu na niekorzystne warunki akustyczne. Więcej informacji na ten temat uzyskasz kliknij tutaj.
  3. Zaawansowane techniki przetwarzania sygnałów, o których więcej dowiesz się kliknij tutaj.

Osobiste Łącze Komunikacji (PCL)

Osobiste Łącze Komunikacji ma zastąpić dotychczas stosowaną w aparatach słuchowych cewkę telefoniczną. Dla potrzeb nowego rozwiązania, przy współpracy NXP Semiconductors (wcześniej Philips Semiconductors) stworzono bezprzewodowe łącze o krótkim zasięgu. Nadrzędnym celem jest zastosowanie tego łącza w aparatach słuchowych.

Osobisty System Komunikacji (PCS)

Osobisty System Komunikacji jest koncepcją stworzenia kieszonkowego systemu, który działałby jako baza dla aplikacji wspomagających i ułatwiających komunikowanie się. Na rysunku poniżej zamieszczono schemat przedstawiający przepływ informacji przy zastosowaniu nowych systemów i aplikacji.
Koncepcja PCS przewiduje zastosowanie nowych aplikacji w telefonach komórkowych oraz Osobistych Asystentach, które będą kompatybilne z aparatami słuchowymi.

PCS