Rozdzielczość słuchowa

Low resolution

High resolution

Do badania rozdzielczości słuchowej w dziedzinie częstotliwości jak i czasu wybrany został test F&T opracowany przez Larbsego i Arlingera.
Test F&T jest testem zaawansowanym (poziom II) i wykonuje się go tylko w szczególnych przypadkach.
Służy on do pomiaru częstotliwościowej, czasowej jak również częstotliwościowo-czasowej rozdzielczości słuchowej. Prezentując pulsujące tony na tle różnych maskerów wyznacza się, w oparciu o procedurę Békésyego , maskowane progi percepcji. Na ich podstawie uzyskuje się informacje o rozdzielczości słuchowej w poszczególnych dziedzininach.