Wysiłek podczas słuchania

W celu oceny wysiłku jaki podejmuje pacjent usiłujący zrozumieć mowę prezentowaną na tle szumu zamieszczono w profilu audiologicznym specjalną procedurę.

Jest to procedura standardowa (poziom I), co oznacza, że tego typu pomiar należy wykonać każdemu pacjentowi.

Podczas badania mowa prezentowana jest słuchaczowi binauralnie, na tle czterech szumów, różniących się pod względem spektralnym jak i poziomem prezentacji w stosunku do sygnału mowy (SNR). Pacjent, za pomocą odpowiedniej skali, sam ocenia wysiłek, jaki podejmuje podczas słuchania mowy, w poszczególnych warunkach akustycznych.