Skalowanie głośności

The ACALOS scale

Nie opracowano nowego testu oceniającego głośność dźwięku, z uwagi na fakt, iż wykorzystywane obecnie testy są w pełni zestandaryzowane i mogą być łatwo zaimplementowane w profil audiologiczny. W profilu audiologicznym umieszczony został test skalowania głośności metodą adaptacyjną (Acalos Test), opracowany przez Branda i Hohmanna.
Test Acalos jest testem standardowym (poziom I), co oznacza, że powinien być wykonany dla każdego pacjenta.
W niniejszym teście zadaniem pacjenta jest ocena głośności prezentowanych tonów. Z uzyskanych podczas badania danych wyznacza się komfortowy poziom głośności (MCL). Poziom ten jest następnie wykorzystywany w kolejnych testach jako tzw. poziom startowy, czyli poziom prezentacji pierwszego bodźca w danym teście.