Ankieta subiektywnej oceny słuchu

Good notes Bad notes

By umożliwić pacjentowi własną, subiektywną ocenę stanu słuchu zamieszczono w profilu audiologicznym kwestionariusz Gothenburg.

Ankieta ta została zamieszczona w profilu na poziomie 2, co jest jednoznaczne z tym, że wypełnienie kwestionariusza nie jest obowiązkowe dla każdego pacjenta.
Kwestionariusz Gothenburg składa się z 20 pytań, które podzielone są na dwie części. Pierwsza z nich dostarcza informacji o problemach danej osoby ze zrozumiałością mowy. Część druga dotyczy własnych odczuć, które są związane z istnieniem niedosłuchu.