Het Auditief Profiel

Introductie

Het auditief profiel is een diagnostisch instrument geschikt om problemen in het auditief functioneren vast te stellen. Hierbij richten we ons met name op spraakverstaan, maar ook op andere taken zoals geluidslokalisatie of de inspanning die iemand moet leveren bij het uitvoeren van een taak. Het auditief profiel onderscheidt zich van de screeningstesten doordat de testen specialistischer zijn en een direct resultaat bieden. Het auditieve profiel is vooral bedoelt om in een gespecialiseerde omgeving, zoals een audiologisch centrum, te worden afgenomen. Het is met name bedoeld voor professionele behandelaars die geïnteresseerd zijn in wat een cliënt/patiënt nu precies nog kan met zijn gehoor.

Het auditief profiel karakteriseert iemands gehoorverlies op universele wijze in verschillende Europese landen. Hierdoor kan bijvoorbeeld een behandelaar in Duitsland de resultaten van uw patiënt in Nederland interpreteren.

U kunt het auditief profiel gebruiken om iemands verlies in communicatie door het gehoorverlies vast te stellen en welke hulpmiddelen kunnen helpen om deze problemen te verminderen. Het auditief profiel is samengesteld uit noodzakelijk metingen om de details te beschrijven voor de verschillende slechthorendheden, waarbij de metingen zo min mogelijk overlappen.

De testen worden ter beschikking gesteld in combinatie met de benodigde informatie om de test goed te interpreteren en uit te voeren.

De testen

De onderdelen van het auditief profiel moeten relevant zijn voor het communiceren in het alledaags leven. Vaak wordt er voornamelijk nadruk gelegd op spraaktesten, maar het auditief profiel gaat duidelijk verder. Het auditief profiel betreft ook signaal herkenning, kwaliteit van geluid, ruimtelijk horen, luister comfort, en de verwerking van alledaagse geluiden. Een beperkte set zal niet in staat zijn deze gebieden in detail te bestrijken, maar het auditief profiel heeft als doel de meest belangrijke onderdelen mee te nemen.

Het Auditief Profiel kent de volgende testen: Het audiogram

· Audiogram (lucht en been geleiding)

· Luidheid (recruitment)

· Resolutie van het gehoor (spectraal and temporeel)

· Spraak verstaan

· Ruimtelijk horen

· Subjectieve beleving

· Cognitieve testen