Profil audiologiczny

Wprowadzenie

Profil audiologiczny został opracowany celem udostępnienia zestawu badań diagnostycznych, które są przydatne dla dużej grupy osób przejawiających problemy w procesie komunikowania się. Badania diagnostyczne różnią się od testów skryningowych, przeznaczonych dla większej liczby odbiorców. Badania diagnostyczne mogą być wykonywane w klinikach oraz specjalistycznych ośrodkach zajmujących się badaniami słuchu przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.
Profil audiologiczny umożliwia diagnostykę poszczególnych uszkodzeń słuchu za pomocą zestawu badań, który jest zunifikowany w krajach Europy. Jednak profil audiologiczny to nie tylko zestaw badań, ale również możliwość zaprezentowania osobie niedosłyszącej korzyści z urządzeń wspomagających słuch. Profil ten został tak opracowany, by zawierał wszystkie badania, które są niezbędne w zdiagnozowaniu poszczególnych typów niedosłuchu.
Wszystkie testy, które opisano w profilu audiologicznym są obecnie dostępne i zawierają niezbędne informacje o ich zastosowaniu oraz użyciu.

Profil audiologiczny- testy

Testy znajdujące się w profilu audiologicznym umożliwiają dokładną ocenę stanu słuchu pacjenta. Zazwyczaj uwagę skupia się głównie na testach oceniających zrozumiałość mowy. Jednak profil audiologiczny zawiera znacznie więcej testów, które poza precyzyjnymi badaniami dotyczącymi percepcji mowy pozwalają również ocenić jakość dźwięku, umiejętność lokalizacji źródła dźwięku, komfort słyszenia, wysiłek podczas słuchania czy też jakość przetwarzanych sygnałów. Za pomocą zawężonego zestawu badań niemożliwe jest otrzymanie wyczerpujących informacji, które uwzględniałyby wyżej wspomniane aspekty percepcji dźwięku. Dlatego też w profilu audiologicznym dokonano optymalnego doboru testów, które poza danymi dotyczącymi percepcji mowy dostarczają również informacje odnoszące się do innych aspektów słyszenia.
W profilu audiologicznym znajdują się testy dotyczące:

· Audiometrii tonalnej (przewodnictwo powietrzne i kostne)

· Oceny głośności (wyrównanie głośności)

· Rozdzielczości słuchowej (czasowej i częstotliwościowej)

· Percepcji mowy

· Lokalizacji dźwięków

· Subiektywnej oceny słuchu

· Wysiłku podczas słuchania

· Funkcji kognitywnych