Test lokalizacji dźwięku 2

Example of setup

Ten test lokalizacji dźwięku mierzy najmniejszy kąt, dla którego słuchacz jest w stanie prawidłowo ocenić kierunek przemieszczania się dźwięku przy użyciu dwóch źródeł. Sygnały generowane są z dwóch głośników i przemieszczają się z lewej do prawej lub z prawej do lewej. Zadaniem słuchacza jest wskazanie kierunku ruchu dźwięku za pomocą klawiatury, myszki lub ekranu dotykowego. Kąt pomiędzy przemieszczającymi się dźwiękami zmienia się w trakcie badania, z dużego (początek pomiaru) na mały.
Do wykonania testu niezbędne są dwa głośniki komputerowe. Nie zaleca się wykonania testu przez słuchawki, ze względu na dużą niedokładność otrzymanego w ten sposób wyniku.

Powyższy test będzie dostępny przez Internet w niektórych krajach Europy.