Test trypletów cyfrowych

Test trypletów cyfrowych jest testem oceniającym zrozumiałość mowy w szumie. Materiał lingwistyczny stanowią cyfry połączone w tzw. tryplety (kompleksy trzech cyfr). Ze względu na bardzo ograniczony materiał językowy test daje „zgrubną” ocenę zrozumiałości mowy. Do precyzyjnej oceny zrozumiałości mowy w szumie konieczne jest wykonanie testu, który znaleźć można w „Profilu audiologicznym”.

 

Telefoniczna wersja testu trypletowego dostępna jest w Anglii oraz Holandii. W najbliższym czasie dostępna będzie również wersja dla języka niemieckiego i szwedzkiego. W trakcie opracowania jest test dla języka francuskiego oraz polskiego. Test trypletów cyfrowych dostępny będzie również przez Internet.