Diagnostyka uszkodzeń słuchu

W ramach projektu HearCom opracowano wiele testów do badania słuchu, które można podzielić na dwie kategorie:

  • testy skryningowe - testy do samodzielnego badania słuchu, przeznaczone „dla każdego”
  • zestaw testów diagnostycznych - mogą być używane wyłącznie przez specjalistów, służą do precyzyjnego określenia głębokości oraz lokalizacji ubytku słuchu

    picture of headphones

 

Informacje dla specjalistów dotyczące testów skryningowych zamieszczono w sekcji „Testy do samodzielnego badania słuchu”. Informacje te mają być pomocne w przypadku, gdy zgłosi się pacjent, który wykonał jeden z testów skryningowych w domu i otrzymał informację, że powinien się zgłosić do specjalisty w celu przeprowadzenia dokładniejszych badań.


Informacje dla specjalistów dotyczące testów diagnostycznych zostały zamieszczone w dziale „Profil audiologiczny”. Profil audiologiczny jest narzędziem diagnostycznym, który jest promowany w krajach Europy, by zunifikować dostępne testy do badań słuchu.