Inclusive Website Design (e-toegankelijkheid)

Het World Wide Web Consortium (W3C) heeft, samen met een aantal andere groepen en instituten voor standarisatie zoals het IETF en OASIS, technologieën gecreëerd voor het creëren en interpreteren van informatie aangeboden via het Web. Deze technologieën (Web Standaarden) zijn op zorgvuldige wijze ontworpen om het grootst mogelijke voordeel op te leveren voor zo veel mogelijk Web gebruikers terwijl de levensduur van alle gepubliceerde Web documenten zo goed mogelijk werd gewaarborgd. Het ontstaan van het Mobiele Web– met al zijn variaties en gebruikersapplicaties– en de complexitet van hedendaagse Web portals heeft in de industrie besef doen ontwaken over de voordelen van het aanhouden van Web Standaarden.

Om mensen met speciale behoeftes Web-toegankelijkheid te bieden zijn er voorschriften opgesteld in veel EU lidstaten, in de VS, in Canada en in Australia, allen met verschillende voorschriften voor publieke en niet-publieke sectoren. Web-toegankelijkheid betekent (Engelstalig):

“It means that people with disabilities can use the Web. More specifically, Web accessibility means that people with disabilities can perceive, understand, navigate, and interact with the Web, and that they can contribute to the Web. Web accessibility also benefits others, including older people with changing abilities due to aging.”

oftewel, het betekent dat:

... mensen met beperkingen het Web kunnen gebruiken. Of preciezer, Web-toegankelijkheid betekent dat mensen met beperkingen informatie op het Web kunnen waarnemen, begrijpen, er in rond kunnen navigeren en ermee kunnen interacteren, en dat dat ze bij kunnen dragen aan het Web. Web-toegankelijkheid strekt ook tot het voordeel van anderen, waaronder ouderen met veranderende vaardigheden ten gevolge van hun leeftijd.

Hoewel de voordelen van toegankelijke Web ontwerpen zelfs verder gaan in termen van toenemende gebruikersvriendelijkheid voor een breed deel van de bevolking (bijvoorbeeld mensen die het Web benaderen onder beperkende omstandigheden, zoals tijdens het besturen van een auto), en niet alleen voor mensen met beperkingen, zien sommige industrie partners het nog steeds al een last waaraan voldaan moet worden, of als een "achteraf" taak waarbij externe expertise en traag handwerk noodzakelijk zijn. Dergelijke opinies zijn ontstaan door de gebrekkige eigenschappen van bestaande gereedschappen voor het evalueren van de Web-toegankelijkheid, die meestal beperkt zijn tot het kunnen testen van één enkel type Web bronmateriaal of hulpmiddel, of slechts delen daarvan, en dat maakt ze onacceptabel voor een productie omgeving.

In het HearCom project creëren we een "proof-of-concept" waarin ultra moderne kwaltieteitsbewakings- en standaard-compliantie gereedschappen zoals imergo® [Fraunhofer FIT tool] op natuurlijke wijze zijn geïntergreerd in het productieproces via een "state-of-the-art" "Open Source Content Management System" zoals de HearCom portal die is gebaseerd op Apache Lenya.

Informatie over het ontwerpen van toegankelijke web pagina's