Nowatorskie rozwiązania internetowe oraz ich dostępność

Konsorcjum World Wide Web (W3C), razem z innymi organizacjami ustalającymi standardy, np. IETF lub OASIS, zaproponowało standardy do tworzenia oraz interpretacji materiałów sieciowych. Owe technologie (standardy sieciowe) są zaprojektowane w taki sposób, aby dostarczyć maksymalnych korzyści jak największej liczbie użytkowników sieci. Oprócz tego, szczególny nacisk położono na długookresowość danego rozwiązania technologicznego zaimplementowanego w obrębie sieci.

Szczególny uwagę przywiązano również do dostępu do sieci dla osób ze szczególnymi wymaganiami, wynikającym np. z uszkodzenia słuchu (prace badawczo rozwojowe prowadzono zwłaszcza w krajach UE, USA, Kanady oraz Australii):

“…osoby o szczególnych potrzebach mogą wykorzystywać sieć Web. W tych przypadkach dostęp do sieci jest niezmiernie ważny, gdyż umożliwia on im normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. Sieć jest również bardzo ważna dla wymiany doświadczeń i komunikacji międzyludzkiej.”

W związku z powyższym, w niniejszym projekcie badawczym dołożono wszelkich starań w celu opracowania nowoczesnych technologii internetowych, które można wykorzystać w aspekcie najróżniejszych problemów ze słuchem. Tak więc zasadniczą rolą portalu HearCom jest promowania „świadomości audiologicznej” społeczeństwa poprzez charakterystykę niedosłuchów oraz konsekwencji ubytku słuchu, jak i udostępniania e-narzędzi umożliwiających samodzielną ocenę stanu słuchu w warunkach domowych. Oprócz tego, celem projektu było również opracowanie rozwiązań technologicznych do profesjonalnej diagnostyki uszkodzeń słuchu.

W ramach HearCom opracowano również nowatorską koncepcję imergo® [Fraunhofer FIT tool] . Portal HearCom bazuje na technologii Apache Lenya.

Dalsze informacje nt. dostępnych stron internetowych: