Binauralna prezentacja sygnałów bez oraz z transpozycją częstotliwością

 

Nierzadko użytkownik implantu ślimakowego wykazuje pewne szczątkowe słyszenie w uchu przeciwnym. Matthew Smith przeprowadził badania, w których analizował obuuszną stymulację z transpozycją częstotliwością określonego pasma w obrębie implantu ślimakowego oraz prezentowanie tego samego pasma (bez transpozycji) do ucha przeciwnego.

Odbiór dźwięku oraz zaburzona selektywność częstotliwościowa, typowe dla głębokiego niedosłuchu, są stymulowane przez 2-kanałowy wokoder przetwarzający sygnały w zakresie od 200 Hz do 800 Hz. 

Implant stymulujących ucho przeciwne jest symulowany za pomocą 5-kanałowego wokodera, który realizuje proces przesunięcia widma ku wyższym częstotliwościom

Sygnał z filtru o niższej częstotliwości środkowej przekazywany jest do obu uszu, jednakże w przypadku jednego ucha następuje transpozycja częstotliwości. Ta sama informacja jest więc transmitowana w inne zakresy częstotliwościowe.

Po kilku godzinach treningu słuchowego słuchacze osiągają dobrą zrozumiałość mowy w ciszy. Po pewnym czasie można wyłączyć system bez transpozycji częstotliwości i stymulować ucho sygnałem o przesuniętym widmie. 

Powróć do sekcji głównej