Połączenie aparatu słuchowego oraz implantu ślimakowego z transpozycją częstotliwości

W przypadku wspomagania implantu ślimakowego klasycznym aparatem słuchowym istnieje prawdopodobieństwo, że oba rodzaje bodźców, tzn. elektryczny i akustyczny, będą (niepotrzebnie) stymulowały ten sam region ślimaka. Należy więc odpowiednio dobrać zakresy stymulacji obu urządzeń w ten sposób, aby wyeliminować wytępienie swoistego konfliktu „akustyczno-mechanicznego” w obrębie narządu spiralnego.

W ramach projektu HearCom analizowano optymalne dopasowanie zakresu działania obu urządzeń. Podczas badań zastosowano odpowiednio przetransponowane częstotliwościowo sygnały w układzie implantu ślimakowego. Dla stymulacji akustycznej nie zastosowano transpozycji częstotliwości. W ten sposób, określone składowe sygnału efektywnie pobudzały szeroki zakres nerwu słuchowego.
 
 
 
 
Załączony rysunek przedstawia schemat pobudzenia lewego i prawego ucha. Sygnał pobudzający był generowany przez 6-kanałowy wokoder (amplitudy poszczególnych fal sinusoidalnych odzwierciedlały zmian pobudzeń w odpowiadających im pasmach częstotliwości). 3 składowe zostały zaprezentowane do lewego ucha (bez transpozycji), podczas gdy pozostałe 3 – do prawego ucha (z transpozycją częstotliwości). Zamieszczone poniżej przykładu dźwiękowe ilustrują różne konfiguracje pobudzeń.
 
The following examples are stereo sound files, and the intended effect requires the use of headphones so that the left and right channels are each audible only in one ear.

3 składowe bez transpozycji częstotliwości

3 składowe z traspozycją częstotliwościear.

3 składowe bez oraz 3 składowe przetransponowane częstotliwościowo.

6 składowych bez transpozycji częstotliwościowej.

 
 
Okazuje się, że słuchacze łatwo rozkodowują informacje akustyczną, jeśli ta zakodowana jest w postaci 3 sygnałów bez transpozycji oraz 3 składowych przetransponowanych częstotliwościowo. Innymi słowy, takie przetworzenie sygnału oferuje więcej informacji spektralnej, która może być wykorzystana przez wyższe piętra układu słuchowego w celu „rozkodowania” mowy. Nie mniej jednak, niektóre publikacje nie wskazują na istotną poprawę zrozumiałości mowy dla tego sposoby stymulacji, nawet po 10 godzinach treningu słuchowego.
 
Dalsze informacje dotyczące tego zagadnienia można znaleźć tutaj.
 
 
Dalsze informacje dotyczące wspierania implantu ślimakowego przez aparatu słuchowy można znaleźć klikając tutaj.