Główne aspekty jednoczesnego stosowania implantu ślimakowego i aparatu słuchowego

 

W przypadku stosowania typowego implantu ślimakowego sygnały przetwarzane są w zakresie od 125 do 8000 Hz, tzn. elektroda umieszczona w ślimaku stymuluje różne rejony ślimaka (zgodnie z zasadą tonotopowości). Elektroda ma długość 16 mm i jest umieszczona w dwóch zakrętach ślimaka. Długość całego ślimaka wynosi 35 mm. Oznacza to, że włókna nerwowe położone najbliżej wierzchołka ślimaka nie są stymulowane. Ponadto zakres częstotliwości w jakim działa implant jest względnie przesunięty w stosunku do zakresu częstotliwości w jakim stymulowane są poszczególne włókna nerwu słuchowego. W zależności od głębokości umieszczenia elektrody w ślimaku niedopasowanie wynikające z różnych zakresów częstotliwości może wynosić oktawę, lub więcej. Długość elektrody implantu w przypadku stosowania go w opcji „hybrydowej” (wraz z aparatem słuchowym) wynosi 10 mm, więc jeszcze większy zakres włókien nerwowych położonych najbliżej wierzchołka ślimaka nie jest stymulowany.
 
 
Niedopasowanie zakresu częstotliwości jest główną przyczyną różnych problemów użytkowników implantów ślimakowych.
 
Zobacz przykłady przesunięcia zakresu częstotliwości
 
Kiedy CI jest stosowany z wraz z aparatem słuchowym i dopasowany według standardowej procedury (mapowanie) z przesunięciem zakresu częstotliwości nieuchronnie dochodzi do niezgodności z zakresem częstotliwości pracy aparatu słuchowego. Występowanie tych dwóch niezgodnych z sobą zakresów częstotliwości może stanowić poważny problem w przypadku, gdy słuchacz percypuje mowę tylko poprzez wykorzystanie implantu ślimakowego.  
 
Zobacz przykłady przesunięcia zakresu częstotliwości (mapowania częstotliwości)
 
U większości użytkowników implantów ślimakowych tzw. resztki słuchowe występujące w niezaimplantownym uchu odpowiadają zakresowi niskich częstotliwości. Prowadzone badania, o których mowa powyżej nie uwzględniają tego faktu. Natomiast inne prace badawcze, dotyczące progu dyskomfortu (UCL) uwzględniały sytuacje, w których niedopasowanie częstotliwość-miejsce występuje również w zakresie niskich częstotliwości.
 
Zobacz przykłady, które pokazują niezgodność w zakresie niskich częstotliwości dla resztek słuchowych