Dopasowanie implantu ślimakowego w połączeniu z aparatem słuchowym

W ostatniej dekadzie coraz częściej kryteria audiologiczne decydujące o zastosowaniu implantu ślimakowego (ang. Cochlear Implant, CI) uwzględniają osoby, których występują resztki słuchowe. Spowodowało to wzrost zainteresowania bimodalnym podejściem do mechanizmów słyszenia – obejmujących jednoczesną percepcję przy pobudzeniu elektrycznym i akustycznym.
W standardowym przypadku implant słuchowy wspomagany jest przez aparat słuchowy noszony na uchu nieimplantowanym. Natomiast w bimodalnym podejściu, istnieje możliwość połączenia stymulacji elektrycznej i akustycznej (tzw. hybrydy) jednego ucha, dzięki zastosowaniu krótkiej elektrody implantu, umieszczonej w zakręcie podstawnym ślimaka, która stymuluje tylko włókna nerwowe związane z wyższymi częstotliwościami. Dokładnie przeprowadzona operacja i odpowiednio zaprojektowana elektroda daje możliwość częściowego zachowania funkcjonowania struktur ślimaka w zakresie niskich częstotliwości.

Istnieje wiele różnic pomiędzy słyszeniem na drodze akustycznej i elektrycznej, które muszą zostać uwzględnione w przypadku stosowania hybrydy (implantu ślimakowego i aparatu słuchowego dla tego samego ucha). W przypadku użytkowników implantów ślimakowych, zachowany (resztkowy) zakres słyszalności jest prawie zawsze ograniczony wyłącznie do niskich dźwięków (do ok. 1000 Hz), podczas gdy elektroda implantu stymuluje przede wszystkim włókna nerwowe odpowiadające wyższym częstotliwościom. Ponadto zakres dynamiki oraz zmiana głośności będą znacznie różniły się w zależności od sposobu pobudzenia (akustycznego czy elektrycznego). Stąd wzmocnienie i współczynniki kompresji w aparacie słuchowym powinny być tak dobrane, aby zrównać wrażenia głośności związane z zastosowaniem obu urządzeń jednocześnie. Co więcej, nawet w przypadku głębokiego ubytku słuchu, słyszenie „akustyczne” będzie bardziej efektywne w odniesieniu do percepcji wysokości, aniżeli z zastosowaniem implantu. Zatem wykorzystanie aparatu słuchowego daje możliwość oceny wysokości dźwięków (m.in. mowy) o częstotliwościach podstawowych z zakresu do kilkuset Hz. 
 
Więcej o jednoczesnym stosowaniu implantu ślimakowego i aparatu słuchowego.

 

News