OmgevingsakoestiekSpraakverstaanbaarheid kan worden voorspeld met rekenmodellen. In slechte akoestische omstandigheden maken luisteraars gewoonlijk gebruik van de voordelen van het luisteren met twee oren, en de rekenmodellen die ontwikkeld zijn binnen het HearCom project nemen dat voordeel mee in de berekeningen.

Bij een slechte akoestiek kunnen signaal verbeteringsprocedures worden gebruikt. Informatie daarover en een aantal geluidsdemonstraties kunnen op de volgende pagina gevonden worden: http://hearcom.eu/prof/Algorithmdevelopment.html

Demonstraties van spraakverstaanbaarheid bij een slechte akoestiek worden op deze pagina ter beschikking gesteld. Er zijn ook een aantal demonstraties beschikbaar op de Odeon pagina:

Een link naar een aantal geluidsvoorbeelden van Odeon: (External Page) http://www.odeon.dk/Sounds.htm
Een link naar Odeon, een software simulatie van vertrek akoestiek: (External Page) http://www.odeon.dk