Akustyka wnętrz

W akustyce architektonicznej wykorzystuje się pewne ogólne zasady i rozwiązania, których celem jest optymalizacja i prognozowanie zrozumiałości mowy w miejscach o różnym przeznaczeniu (np.: salach konferencyjnych, teatrach, pomieszczeniach urzędów publicznych czy środkach transportu publicznego). Mimo to, codzienne doświadczenie wielu użytkowników (również z prawidłowym słuchem) wskazuje, że zrozumiałość mowy w tych miejscach jest często niesatysfakcjonująca.

 

W prognozowaniu zrozumiałości mowy wykorzystuje się różne modele obliczeniowe. Wiele z nich uwzględnia słyszenie binauralne, które w znaczący sposób pomaga nam rozumieć mowę zwłaszcza w niesprzyjających akustycznie sytuacjach.

W trudnych warunkach akustycznych często wykorzystuje się również wiele technik mających na celu poprawę zrozumiałości mowy. Szczegółowe informacje i przykłady dźwiękowe znajdziesz na stronie http://hearcom.eu/prof/Algorithmdevelopment_pl.html

Demonstracje prezentujące zrozumiałość mowy w trudnych akustycznie sytuacjach możesz odnaleźć tutaj. Pewne przykłady znaleźć można także na stronie Odeon:

Przykłady dźwiękowe zamieszczone na stronie Odeon: http://www.odeon.dk/Sounds.htm

Program Odeon umożliwiający symulację akustyki wnętrz: http://www.odeon.dk