Dostępne pliki

HearCom umożliwia załadowanie na Twój komputer materiałów dotyczących testów słuchowych. Materiały te będą dostępne na niniejszej stronie (dla niektórych osób dostęp do tych materiałów może być ograniczony). Niektóre materiały oraz testy wymagają zainstalowania programu Java. Niniejszy aplet dokona automatycznej oceny możliwości Twojego systemu. Jeśli:

  • zauważyłe(a)ś jakąś informacje w tej ramce,
  • zauważyłe(a)ś jakąś informacje o błędzie w tej ramce,
  • pojawia się informacja o niepoprawnej wersji Java

Error: your JVM does not support this applet, or you do not have a JVM installed.

musisz uaktualnić swoje oprogramowanie Java Runtime Environment. W tym celu odwiedź stronę Sun's Download page (upewnij się również, czy wybrałeś odpowiednią wersję językową zgodną z Twoim systemem).